(my heart just for(me

>خیلی‌ دلم می‌ خواد


به بعضی‌ از آدما که بعد از یه مدت سراغم رو می گیرن


 می‌ پرسـن خوبی‌ ؟


 چه خبـــــر ؟


 بگم این حرفها رو ول کن بگـو چی‌ می‌خـواى ؟!!


37ee9328cc35d231a8421c2b014914fd-425


برچسب‌ها: خدا
دوشنبه پانزدهم مهر 1392| 15:9 |سحر | |